EXPERT X5 este un pachet complet de aplicatii pentru planificarea si gestionarea resurselor intreprinderii (ERP) care integreaza contabilitatea si gestiunea financiara cu planificarea si monitorizarea productiei, urmarirea costurilor, planificarea si urmarirea stocurilor, managementul depozitelor,   logistica distributiei, urmarirea si mentenanta mijloacelor fixe, salarizarea si gestionarea resurselor umane etc.
EXPERT X5 ofera:
Operare in timp real online
Procesara sigura si rapida a unor cantitati mari de date.
Functioneaza pe retele LAN si WAN, precum si online pe Internet.
Timp de dezvoltare si implementare scurt.

EXPERT X5 este compus din mai multe platforme (aplicatii), iar pe fiecare platforma sunt implementate mai multe module.
AcasaServiciiProgrameParteneri|
Copyright 2016 | ESoftware System Support
Despre noiContact|
Programe    Expert X5 ERP
Platformele sunt modulare, in sensul ca se implementeaza doar functionalitatile utile clientului. Astfel, se vor implementa doar modulele de care clientul are nevoie. Implementarea unui modul reprezinta personalizarea (modificarea, completarea) functiunilor modulului la necesitatile concrete ale clientului.
La platformele existente se pot adauga si alte aplicatii necesare clientului pentru a forma un sistem integrat de planificare si urmarire a resurselor materiale, financiare, umane si informative de care dispune.


Prezentarea modulelor din platforma INVENTORY

INV / ITB
Platforma de gestionare stocuri prin documente
Acest modul este modulul de baza in Inventory. El asigura mecanismul de gestionare a stocurilor prin documente. Documentele pot fi de intrare sau de iesire: cele de intrare reflecta intrarea pe stocul unei gestiuni a unor repere si contin loturi de repere intrate, iar cele de iesire reflecta iesirea loturilor intrate. Exista mai multe tipuri de documente de intrare si mai multe tipuri de documente de iesire, in functie de specificul fiecarei operatii. Se pot crea noi tipuri de documente. Sistemul de gestionare este relational, de aici avantajul ca atata vreme cat documentele sunt conforme cu realitatea, toate situatiile sunt corecte. Gestionarea stocurilor se face pe loturi si articole, cu urmarirea costului istoric, indiferent de natura stocurilor si operatiilor.
Sistemul mai asigura de asemenea si restrictionarea accesului operatorilor la gestiuni si operatii, in functie de drepturile de acces acordate de administratorul de sistem. Totodata, in momentul in care un operator introduce un document, sistemul retine numele acestuia si data si ora operarii.
Modulul ofera rapoarte de tipul listelor de stoc, balante stocuri - pe gestiuni si grupuri de gestiuni, fise de magazie, arhiva de documente, analize vanzari, stocuri limita etc.

INV / IE
Import - Export

Modulul asigura calculul preturilor de import, cu repartizarea valorica costului de transport, contabilizarea in valuta a operatiei de import si a facturii de transport, centralizare sume pe pozitii tarifare pentru DVI. Pentru operatii de export, modulul genereaza si calculeaza facturile de export, centralizare pentru DVE, Packing List etc.

INV / LW
Logistica si depozitare
Modulul urmareste intrarile si iesirile de marfa intr-un depozit sau mai multe prin evidentierea locatiilor de depozitare. Gestioneaza stocurile de marfa in mai multe unitati de masura (unitate de vanzare-SU, bucati, folii, box si paleti) si ofera facilitati de paletizare automata. Modulul a fost creat pentru activitatea de servicii de antrepozitare catre mai multi clienti. Sistemul permite importuri de date din sistemele informatice ale clientilor.

INV / PO
Comenzi Furnizori

Modulul gestioneaza comenzile date catre furnizori, pe articole, cantitati si preturi. Se urmareste cantitatea comandata in paralel cu cantitatea livrata si de livrat, pe termene de livrare. Aprovizionarile se genereaza automat dupa alegerea furnizorului: sistemul stie ce trebuie sa contina factura de la furnizor si completeaza automat nota de receptie, dand operatorului posibilitatea modificarii ei in conformitate cu continutul facturii.

INV / SO
Comenzi Clienti
Modulul gestioneaza comenzile date de clienti, pe articole, cantitati si preturi. Se urmareste cantitatea comandata in paralel cu cantitatea livrata si de livrat, pe termene de livrare. Livrarile se genereaza automat la alegerea clientului: sistemul stie ce trebuie sa contina factura si o completeaza automat, dand operatorului posibilitatea modificarii ei.

INV / DP
Logistica distributie si preturi
Modulul ofera baze de date cu oferte de preturi primite de la furnizori si oferte de preturi date clientilor pentru fiecare articol. In acest fel, sunt oferite variante optime de achizitie pentru fiecare reper in vederea generarii comenzilor de aprovizionare. De asemenea, sistemul va calcula automat la facturare pretul de vanzare pentru fiecare reper, in functie de pretul de catalog, ofertele trimise clientului si diversi alti factori.
De asemenea, modulul ofera si evidenta activitatii agentilor comerciali.
In cazul in care sunt implementate si modulele de comenzi furnizori si clienti, sistemul poate genera comenzi de aprovizionare in functie de comenzile de livrare si preturile oferite de furnizori.

INV / RC
Urmarirea custodiilor primite
Modulul realizeaza urmarirea marfurilor primite in custodie de la terti, sub trei aspecte: marfa avizata, marfa vanduta din avize si regularizarea marfurilor vandute la primirea facturii de la furnizor.

INV / ORI
POS offline cu sinconizare online periodica
Modulul permite centralizarea pe server a vanzarilor din magazine care nu sunt conectate online. Sincronizarea se face prin conectare la Internet prin Dial-up si trimiterea direct la server a vanzarilor din magazin. Aplicatia POS din magazin permite vanzarea cu cititor de bare pe calculator si listarea facturii pe imprimanta si/sau trimiterea bonului catre casa de marcat (cu emulare de tastatura -Optima si Progres).


Prezentarea modulelor din platforma MRP - productie

P.ASM
Asamblare tehnologica
Modulul ofera posibilitatea introducerii unor “retete” de asamblare pentru anumite repere, prin specificarea catitatilor reperelor care intra in componenta acestora. Sistemul genereaza automat bonuri de consum, bonuri de predare si transferuri (lansari de productie) pe baza retetelor de asamblare, precum si calculul costului cu materiale al produselor

P.MTO
MRP Make-To-Order
Planificare si urmarirea productiei de serie pe comenzi
Modulul automatizeaza planificarea in timp executiei pe sectii a unei comenzi, pe faze de executie, inca din momentul primirii comenzii. Sistemul genereaza automat comenzi interne de productie pentru semifabricatele de care va fi nevoie si care nu se afla in stocul liber. In cazul in care sunt implementate si modulele de comenzi furnizori si clienti, sistemul poate genera comenzi de aprovizionare materiale pornind de la comenzile de livrare produse finite. Urmarirea productiei se face pe baza documentelor de intrare/iesire, si fisei limita de consum, oferind o trasabilitate completa.

P.ATO
MRP Assemble-to-Order
Planificare si urmarirea productiei de unicate pe comenzi
In plus fata de modulul “Make-To-Order”, are facilitatea de automatiza configurarea produselor noi odata cu introducerea comenzii. Produsele noi, unicate, se configureaza pornind de la o galerie de modele-macheta, prin specificarea si/sau modificarea unor caracteristici.

P.BCL
MRP Barcode Labour
Lansarea si urmarirea executiei manoperelor in productie
Modulul permite urmarirea executiei fazelor la nivel de muncitor, cu ajutorul unor etichete cu coduri de bare care reprezinta comanda, articolul si faza ce trebuie executata. Datele pot constitui baza de calcul pentru salarii.

P.Lohn
Evidenta deblocarilor de taxe la perfectionarea activa
Modulul gestioneaza importurile temporare prin urmarirea descarcarii acestora cu ocazia exportului produselor finite. Modulul ofera situatii de tipul nota de consum, decont de justificare, stocuri pe DVOT, genereaza facturile de export etc.

Prezentarea modulelor din platforma ACCOUNTS

ACCAccounting Ledger
Contabilitate Financiara
Modulul realizeaza evidenta contabila in partida dubla pornind de la Registrul Jurnal, pe Fise Cont si Carte Mare, pana la  Balanta de Verificare. Evidenta se conduce in lei, in valuta contului si in valuta de referinta. Aplicatia realizeaza urmarirea datoriilor si creantelor pe partener in lei si valuta, document restant, scadenta, diferente de curs la decontari externe.
Aplicatia mai genereaza: Raport de Gestiune si Registru de Casa, Jurnale de Cumparari si Vanzari etc.

FAFinancial analyze
Analiza financiara prin indicatori dinamici
Modulul permite definirea de indicatori prin specificarea formulei de calcul si a sursei de date (aplicatia din care provine) pentru fiecare indicator. Indicatorii astfel definiti se grupeaza pe categorii si rapoarte si conduc la crearea unor “tablouri de bord” care sintetizeaza si consolideaza informatia din unul sau mai multe domenii de activitate sau firme in cadrul grupului. Genereaza raporte si grafice de evolutie pe un interval de timp ales si cu o frecventa aleasa (zilnic, lunar, trimestrial etc).


Prezentarea modulului ASSETS

ASTAssets
Mijloace fixe: amortizari si mentenanta
Modulul realizeaza gestionarea mijloacelor fixe din punct de vedere al amortizarilor, a evidentei miscarilor pe persoane si a activitatilor de mentenanta (revizie), service si costuri.


Prezentarea modulelor din platforma HR

HRSHR Payroll
Salarizare si evidenta personal
Aplicatie pentru salarizare personal, se adapteaza la conditiile legislative si la specificul clientului pentru calculul salariilor. Genereaza state de plata, fluturasi, centralizatoare, export de note contabile în contabilitatea financiara. Relizeaza raportarile la CAS si ANOFM cu salvare pe diskete si genereaza Fise Fiscale. Tine evidenta statelor de plata pe mai multi ani.

HRCHR Costing & Accounts
Resurse Umane - urmarirea activitatii
Este o extensie a plicatiei de salarizare si urmareste activitatea personalului pe departemente si conturi de costuri si realizari. Reflecta eficienta fiecarui salariat determinata ca raport intre realizarile (veniturile) realizate si costurile ocazionate de activitatea fiecarei persoane. Poate constitui baza de determinare a salariilor realizate.

HRTO Task & Organize
Resurse Umane - organizarea sarcinilor
Modulul se realizeaza pe baza unui proiect (caiet de sarcini) realizat pe baza specificului organizatiei si serveste la urmarirea centralizata a realizarii sarcinilor stabilite pentru fiecare salariat, pe proiecte sau departamente.


Integrare aplicatii

IPIProduction -> Inventory
Integrarea aplicatiilor din platforma “Production” cu platforma “Inventory” reprezinta toate functiile de transfer de informatie intre aplicatia de programare a productiei pe micro-faze de executie (manopere) si aplicatia de gestionare a stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate si prodduse finite.

IIAInventory -> Accounting
Integrarea aplicatiilor din platforma “Inventory” cu platforma “Accounting” include:
-contabilizarea automata in timp real a documentelor primare introduse in platforma inventory”, precum si modificarea contabilizarii acestor documente la cererea clientului.
-accesul din interiorul aplicatiei de contabilitate la informatiile aferente evidentei de stocuri (calcul indicatori, informatii despre clienti, vizualizarea continutului unui document primar direct din scadentar, gruparea datoriilor si creantelor pe criterii care tin de baza de date a clientilor/furnizorilor etc.)

IAAAssets -> Accounting
Realizeaza contabilizarea automata a miscarilor de mijloace fixe introduse in aplicatia de mijloace fixe.

IHAHR Salaries ->Accounting
Realizeaza contabilizarea automata a salariilor introduse in aplicatia HR-Salarizare.Pentru informatii suplimentare legate de achizitia si implementarea unui sistem ERP Expert X5 va rugam sa ne contactati pe adresa de mail sales@esoftware.ro sau telefonic la numerele din sectiune "Contact".Platforma X5 Module (domenii)
Inventory -Stocuri Gestionare stocuri prin documente de intrare-iesire, import-export, logistica si depozitare, gestionare comenzi de marfuri si produse, urmarirea custodiilor primite, gestionare distributie si preturi, asamblare tehnologica, operatiuni LOHN, POS
MRP -manufacuring resource planning Planificarea si urmarirea productiei, costurile de productie pe componente de cost, calcul salarii directe din productie
Accounts -Contabilitate Contabilitate, jurnale, analiza financiara prin indicatori dinamici
CRM -Clienti “Customer Relationship Management” - reprezinta sistemul de urmarire si reglementare a relatiilor cu clientii, instrument important in luarea deciziilor comerciale.
HR -Personal “Human Resources”- resurse umane: salarizare personal, urmarirea activitatii si organizarea sarcinilor angajatilor.